MvdB

Wat is Homeopathie?

Het gelijke geneest het gelijkende.

Het homeopathische basisprincipe is gebaseerd op de lichamelijke reactie die gestart wordt wanneer de patiënt een homeopathisch middel inneemt. Dit middel heeft dan een zelfde combinatie aan symptomen of klachten wat het kan veroorzaken als de symptomen en klachten waar de patiënt op dat moment last van heeft, ofwel, het gekozen middel heeft, op meerdere vlakken, veel overeenkomsten met de individuele patiënt.

Dit is het homeopathische basisprincipe wat bekend staat als ”gelijke geneest het gelijkende”.

Hoe wordt Homeopathie beoefend.

Om te achterhalen wat voor een invloed een gegeven stof heeft zijn er in de afgelopen 200+ jaar meer dan 4000 middelen in kaart gebracht door het op mensen te testen. Deze testen worden een ”Proving” genoemd, afgeleid van het Duitse woord wat Hahnemann gebruikte ”Prüfung” wat grof vertaald de volgende betekenis heeft: testen, ondervinden, bestuderen.

De reden dat er meer dan 4000 verschillende middelen bestaan en gebruikt worden binnen de homeopathie is omdat de middelen zelf allemaal gemaakt zijn van stoffen uit de natuur. Denk bijvoorbeeld aan planten, mineralen, metalen en dierlijke producten, simpel gezegd heeft elke stof die voorkomt in de wereld op een bepaalde manier wel een invloed op de gezondheid. Dit maakt dat planten geneeskrachtig kunnen zijn, drugs en medicijnen ons kunnen beïnvloeden, mineralen ons kunnen helpen en dat metalen en chemicaliën ons ziek kunnen maken. Zo is het ook met alle stoffen die gebruikt worden om de homeopathische middelen te maken en ondanks dat veel homeopathische middelen vergelijkbare symptomen hebben zijn er hele duidelijke en soms ook slechts hele subtiele verschillen tussen deze middelen, en het zijn deze verschillen die doorslaggevend zijn voor een succesvolle behandeling.

Het is met behulp van deze kennis dat een homeopaat in staat is om het beste homeopathisch middel te vinden, uit duizenden, dat het beste overeenkomt met de patiënt. Deze conclusie over het correcte homeopathische middel is een zeer kritische overweging aangezien een gekozen middel dat niet genoeg overeenkomst heeft met de patiënt zeer weinig of zelfs niks zal blijken te doen voor de patiënt. Om deze laatste reden is het dus belangrijk om een zo’n compleet mogelijk beeld te kunnen vormen van elke patiënt zodat de homeopaat de meest kritische overweging kan maken.

Daarom is het uiterst belangrijk dat een homeopaat een zo compleet mogelijk beeld kan vormen van de klachten, symptomen en bijzonderheden van iedere individuele patiënt. Ofwel de expressie van de  gezondheid moet goed in kaart gebracht worden. Want met behulp van deze informatie kan een weloverwogen selectie van het correcte middel beter gemaakt worden, daarom is het gebruikelijk dat een eerste consult ongeveer één uur duurt, hierover kunt u hier meer lezen.

Daarnaast ligt de focus op het groter geheel, er wordt gekeken naar de volledige patiënt en al zijn of haar klachten. Vervolgens wordt er aan de hand van dit totaalbeeld een selectie gemaakt van het best passende middel op alle niveaus van elke patiënt.

De taak van de Homeopaat is om de patiënt zelf te genezen, niet slechts één klacht, orgaan, ziekte, of aandoening te verhelpen.

Waar men tegenwoordig steeds verder en dieper inzoomt op de kleinste details, functies en processen van het lichaam is het bij de homeopathie juist de insteek om zoveel mogelijk uit te zoomen. En zo te voorkomen dat men het oog verliest op het grotere geheel, en dus de volledige patiënt en zijn of haar gezondheid. Want uiteindelijk zijn wij niet slechts ons hart, lever of een andere organen, we zijn niet enkel een bepaalde receptor die sommige stoffen niet herkent, of een enzym wat niet aangemaakt wordt, we zijn niet enkel een genetische afwijking of één enkele klacht of aandoening. We zijn allemaal, stuk voor stuk, mensen en ieder mens is uniek in gezondheid en ziekte. De unieke expressie van ieder patiënt op alle vlakken en niveaus is uiteindelijk bepalend in het vinden van het correcte homeopathische middel. Dit is waarom sommige mensen het bijvoorbeeld altijd warm of juist koud hebben, waarom sommige bijna alleen maar aan bijvoorbeeld de linkerkant van hun lichaam klachten hebben, en waarom andere mensen altijd tijdens een bepaald soort weersomstandigheden de meeste klachten hebben terwijl andere mensen juist weer precies het tegenovergestelde hebben van al deze voorbeelden.

De voor- en nadelen van een Homeopathische behandeling

Voordelen
 • Bijwerkingen: Vrij van (korte of lange termijn) bijwerkingen of gezondheidsrisico’s bij langdurig gebruik, homeopathie is de subtiele geneeswijze.
 • Consequent: Homeopathie, wanneer beoefend volgens het basisprincipe, wordt voor al meer dan 200 jaar op dezelfde manier uitgevoerd met herhalende resultaten. Doordat er in homeopathie wordt uitgezoomd om zo het oog op de totale patiënt en gezondheid niet te verliezen is een homeopathische behandeling gunstig voor de hele patiënt. Dit houdt in dat er niet alleen naar één enkele klacht of kwaal wordt gekeken die door de jaren heen steeds nieuwe of diepere behandelingen vereist. Juist het tegenovergestelde is waar, er wordt naar een gezonder ideaal toegewerkt voor de hele patiënt op elk vlak en niveau.
 • Diagnose: Homeopathie is onafhankelijk van een (correcte) diagnose vanuit de reguliere geneeskunde, de symptomen die er zijn, kunnen bij voldoende uit- en navragen, gebruikt worden om tot een homeopathisch voorschrift te komen, het zijn namelijk de klachten en symptomen die uniek zijn voor iedere patiënt, niet de algemene diagnose.
 • Genezing: Homeopathie kan in gunstige gevallen genezing (of verbetering) geven die binnen de reguliere geneeskunde als ongeneselijk worden gezien (Bijv. fibromyalgie, migraine, prikkelbaar darmsyndroom, ziekte van Crohn, psoriasis, etc.).
 • Gezondheid: In de meest gunstige gevallen zal een patiënt bij een lange termijn behandeling in de gezondheid steeds meer winst maken en minder (homeopathische) interventie nodig hebben.
 • Totaliteit: De patiënt wordt op zijn of haar totale gezondheid behandeld (mentaal/ emotioneel en fysiek) en zal bij een gunstige reactie in het algemeen gezonder worden in plaats van enkel op lokale plaatsen of bij specifieke klachten/ kwalen.
Nadelen
 • Afhankelijk: Homeopathie is volledig afhankelijk van de gezondheidssignalen die zich bij de patiënt uiten als symptomen, hierop wordt uiteindelijk het voorschrift gebaseerd. De uitdaging voor het vinden van het correcte homeopathische middel, wordt onder andere bepaald door de bruikbaarheid van het totaalbeeld aan symptomen dat een patiënt (nog) heeft. Daarnaast is de reactie die het correcte homeopathische voorschrift teweegbrengt ook afhankelijk van het genezend vermogen dat de patiënt zelf nog heeft. Om deze reden kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bij de ene patiënt migraine binnen een relatief korte tijd geneest of dragelijk wordt gemaakt, terwijl het bij een andere patiënt een jarenlange behandeling kan worden om dat zelfde resultaat te bereiken (kijk a.u.b. ook bij ”Voordelen- Totaliteit” hierboven).
 • Gevoeligheid: Homeopathie is een zeer precieze geneeswijze met veel vlakken waarop het in de uitvoering mis kan gaan, veelal zijn dit inschattingsfouten bij nog beperkte ervaring (selectie van bruikbare symptomen om het correcte middel te vinden, te weinig kennis van de meer dan 4000 verschillende homeopathische middelen, etc.). Gelukkig kan er na een verkeerd voorschrift relatief snel geschakeld worden richting een nieuw en beter voorschrift (kijk a.u.b. ook bij ”Voordelen- Diagnose” hierboven).
 • Reactie: Het correcte homeopathische voorschrift creëert een reactie in de gezondheid van de patiënt, deze reactie is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van verschillende factoren. Deze factoren kunnen de behandeling uitdagender maken en zullen soms ook beantwoord moeten worden door de patiënt met aanpassingen in de leefstijl en/ of voedingsgewoonten (kijk a.u.b. ook bij ”Voordelen- Gezondheid” hierboven).
 • Tijd: Homeopathie berust op geduld en wachten, het kan in de meeste gevallen dagen duren na de inname van één homeopathisch middel voordat de reactie waarneembaar is. Daarom wordt een vervolgconsult veelal drie tot  vier weken na inname van het homeopathische middel ingepland. Ook is het soms moeilijk om op korte termijn te bepalen op wat voor een manier een reactie op het voorschrift door een homeopaat gelezen of gezien moet worden, daarom zal een homeopathische behandeling langer duren dan wanneer men een pijnstiller of een ontstekingsremmer inneemt (kijk a.u.b. ook bij ”Voordelen- Bijwerkingen” hierboven)
 • Verwachtingen: Homeopathie werkt totaal anders dan de reguliere geneeskunde waarin een lapmiddeltje al snel verlichting kan bieden. Indien de reactie op het voorschrift gunstig is zal het lichaam zelf de best mogelijke oplossing zien te vinden voor de bestaande klachten en problemen. Hierin is de behandeling volledig afhankelijk van het genezend vermogen dat de patiënt zelf (nog) heeft (kijk a.u.b. ook bij ”Voordelen- Genezing” hierboven).

 

De inhoud van deze pagina wordt beschermd.